Chính sách bảo mật

Sports Technologies Private Limited vận hành cổng thông tin ở Ấn Độ, cung cấp các môn cricket, bóng đá, bóng rổ, bóng chày, thể thao, bóng chuyền, bóng ném, khúc côn cầu, kabaddi và các trò chơi giả tưởng về sự kiện thể thao khác thông qua cổng web  24kbet  và (các) trang web và ứng dụng di động của đối tác (gọi chung là “Cổng thông tin”). Với Website chính thức tại thị trường Việt Nam 24kbet.net. Sports Technologies Private Limited sau đây gọi là 24KBET.

Bất kỳ người nào sử dụng Cổng thông tin (” Người dùng ” hoặc ” bạn ” hoặc ” của bạn “) hoặc bất kỳ tính năng nào của nó bao gồm việc tham gia vào các cuộc thi, trò chơi khác nhau (bao gồm cả trò chơi giả tưởng (” Trò chơi “) (” Dịch vụ “) đang được tiến hành trên Cổng thông tin sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này (“ Chính sách quyền riêng tư “).

Tất cả các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây sẽ có ý nghĩa như được gán cho chúng trong Điều khoản.

24KBET tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng và cam kết bảo vệ nó ở mọi khía cạnh. Với mục đích mang lại trải nghiệm internet phong phú và toàn diện cho Người dùng của mình, 24KBET cung cấp một kho Dịch vụ khổng lồ. Vui lòng dành thời gian đọc phần ‘Giới thiệu về chúng tôi’ để biết thêm về 24KBET. Hầu hết các Dịch vụ đều được cung cấp miễn phí nhưng bạn có thể cần đăng ký để tham gia Trò chơi. Thông tin về Người dùng được thu thập bởi 24KBETas (i) thông tin do Người dùng cung cấp và (ii) thông tin được theo dõi tự động trong quá trình điều hướng của Người dùng trên 24KBET.

Trước khi bạn gửi bất kỳ thông tin nào đến Cổng thông tin, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này để được giải thích về cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của Cổng thông tin, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin của mình cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này cũng như việc thu thập, xử lý và duy trì thông tin này. Việc bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Cổng thông tin cho thấy bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này cũng như việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Mặc dù bạn có tùy chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, hãy rút lại sự đồng ý thu thập một số thông tin nhất định, yêu cầu tạm dừng thu thập thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân đã thu thập, vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp đó, bạn có thể không thực hiện được để tận dụng tối đa toàn bộ phạm vi tính năng và dịch vụ được cung cấp cho bạn và chúng tôi có quyền không cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.

Trong môi trường Internet không ngừng phát triển, Chúng tôi có thể định kỳ xem xét và thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình để kết hợp những thay đổi trong tương lai nếu được coi là phù hợp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này, vì vậy bạn luôn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, cách chúng tôi lưu trữ thông tin đó và trong trường hợp nào chúng tôi tiết lộ thông tin đó.

Mục đích và cách sử dụng

Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định trên Cổng thông tin, Người dùng sẽ phải cung cấp một số thông tin nhất định cho quá trình đăng ký, cụ thể là:

1. Tên người dùng
2. Địa chỉ email
3. Ngày sinh
4. Tiểu bang
5. ID chính phủ như thẻ aadhaar hoặc giấy phép lái xe hoặc id cử tri

Ngoài ra, trong quá trình cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ và để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng được cung cấp thông qua Cổng thông tin và để xác minh danh tính của bạn, bảo mật thông tin tài khoản của bạn, bạn có thể cấp cho chúng tôi quyền chụp, ghi lại thiết bị của bạn thông tin liên quan, thông tin hệ điều hành, thông tin mạng, thông tin vị trí, v.v. Bạn có thể chọn cho phép chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn để chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình và trải nghiệm của bạn trên Cổng thông tin. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm Số tài khoản cố định của bạn.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm từ bạn trên Cổng thông tin. SPI có nghĩa là thông tin cá nhân bao gồm thông tin liên quan đến thông tin tài chính của bạn, chẳng hạn như thông tin về công cụ/phương thức thanh toán mà bạn sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán đó, có thể bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (ở dạng mã hóa) hết hạn ngày, chi tiết ngân hàng, chi tiết ví, v.v. (“SPI”) Thông tin này được cung cấp cho bạn tại thời điểm thực hiện thanh toán để giúp bạn hoàn tất thanh toán của mình một cách nhanh chóng.

Ngoại trừ mọi thông tin tài chính mà bạn chọn cung cấp khi thanh toán cho bất kỳ Dịch vụ nào trên Cổng, 24KBET không thu thập bất kỳ SPI nào khác trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Mọi SPI do 24KBET thu thập sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, ngoại trừ trường hợp được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc như được quy định trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng giữa 24KBET và bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Cần làm rõ rằng điều kiện này sẽ không áp dụng cho thông tin có sẵn công khai, bao gồm SPI, liên quan đến bạn trên Cổng thông tin.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp (nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn và thông tin đó không được cung cấp công khai) để vận hành, cung cấp, phát triển và cải thiện Dịch vụ, thông báo cho bạn về các dịch vụ của Chúng tôi và sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các chi nhánh và tổ chức nhóm của chúng tôi, đồng thời cho phép các chi nhánh và tổ chức nhóm của chúng tôi liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp.

Trong quá trình cung cấp Dịch vụ, Người dùng có thể mời những Người dùng hiện tại khác hoặc những người dùng khác (” Người dùng được mời “) tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào thông qua bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, WhatsApp, Instagram, v.v. Sau đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với Người dùng được mời và mời người dùng đó đăng ký với 24KBET (nếu Người dùng được mời đó không phải là Người dùng hiện tại) và tham gia Trò chơi liên quan đến việc người đó được bạn mời. Việc Người dùng được mời tham gia bất kỳ Trò chơi nào đều phải tuân theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này cũng như các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Cổng thông tin. Bằng văn bản này, bạn tuyên bố rằng Người dùng được mời đã đồng ý và đồng ý tiết lộ thông tin của họ với chúng tôi, các chi nhánh và/hoặc các tổ chức trong nhóm của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn mời bạn bè của mình bằng cách đồng bộ hóa liên kết của bạn và mời họ trực tiếp từ Cổng thông tin để chơi Trò chơi và sử dụng Dịch vụ.

Tất cả thông tin được yêu cầu đều cụ thể và dựa trên loại Trò chơi/Dịch vụ mà Người dùng muốn tham gia hoặc truy cập và sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ mà Người dùng yêu cầu.

Tiết lộ/Chia sẻ

24KBET có thể chia sẻ thông tin do bạn cung cấp và dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và tham gia Trò chơi với các chi nhánh và tổ chức nhóm của mình để cho phép các chi nhánh và tổ chức nhóm liên hệ với bạn về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi họ. 24KBET cũng có thể chia sẻ thông tin đó với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba do 24KBET thuê, nhằm mục đích phân tích dữ liệu hoặc nhằm mục đích lưu trữ, cải thiện dịch vụ (bao gồm cả cải tiến sản phẩm) và giúp 24KBET phục vụ bạn tốt hơn. Với điều kiện là chi nhánh, tổ chức nhóm và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (nếu có thể áp dụng) mà thông tin được chia sẻ sẽ phải nỗ lực hết sức để tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự như áp dụng cho 24KBET liên quan đến việc duy trì tính bảo mật của thông tin.

Bằng cách sử dụng Cổng thông tin, bạn đồng ý và đồng ý rõ ràng với việc 24KBET thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn. 24KBET có quyền chia sẻ, tiết lộ và chuyển thông tin được thu thập dưới đây với các chi nhánh và tổ chức tập đoàn của mình. Trong trường hợp 24KBET bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần tài sản kinh doanh của mình, thông tin người tiêu dùng có thể là một trong những tài sản kinh doanh được chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển giao như một phần của giao dịch. Bằng văn bản này, bạn đồng ý và cho phép 24KBET một cách rõ ràng việc tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho các bên thứ ba đó.

24KBET có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và tham gia Trò chơi với các đối tác thương mại của mình nhằm mục đích tạo điều kiện cho người dùng tham gia, nhằm mục đích tiếp thị và quảng cáo cũng như các mục đích liên quan khác. Hơn nữa, 24KBET có quyền tiết lộ/chia sẻ thông tin với các chi nhánh, tổ chức tập đoàn và bên thứ ba trong một số trường hợp hạn chế, bao gồm cả mục đích tuân thủ luật pháp hiện hành, đáp ứng quy trình pháp lý được ủy quyền hợp lệ, yêu cầu của chính phủ, ngăn chặn gian lận hoặc tổn hại sắp xảy ra và đảm bảo an ninh cho mạng và dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng Cookie

Để nâng cao hiệu quả và khả năng sử dụng Cổng thông tin cho Người dùng của chúng tôi, chúng tôi sử dụng “cookie” hoặc các công cụ điện tử tương tự để thu thập thông tin nhằm gán cho mỗi khách truy cập một số ngẫu nhiên duy nhất làm Nhận dạng người dùng (ID người dùng) để hiểu sở thích cá nhân của Người dùng bằng cách sử dụng thiết bị được xác định. Trừ khi Người dùng tự nguyện nhận dạng chính mình (ví dụ: thông qua đăng ký), 24KBET không có cách nào biết Người dùng là ai, ngay cả khi chúng tôi chỉ định cookie cho thiết bị của Người dùng. Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin do Người dùng cung cấp. Cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ cứng thiết bị của Người dùng. Các nhà quảng cáo của 24KBET cũng có thể chỉ định cookie của riêng họ cho thiết bị của Người dùng (nếu Người dùng nhấp vào biểu ngữ quảng cáo của họ), một quy trình mà 24KBET không kiểm soát.

Máy chủ web của 24KBET tự động thu thập thông tin hạn chế về kết nối thiết bị của Người dùng với Internet, bao gồm địa chỉ IP của Người dùng, khi Người dùng sử dụng Cổng thông tin. (Địa chỉ IP của Người dùng là một số cho phép các thiết bị được kết nối Internet biết nơi gửi dữ liệu đến Người dùng — chẳng hạn như các trang web mà Người dùng đã xem). Địa chỉ IP của Người dùng không xác định cá nhân Người dùng. 24KBET sử dụng thông tin này để cung cấp các trang web của mình cho Người dùng theo yêu cầu, điều chỉnh Cổng thông tin phù hợp với sở thích của người dùng, để đo lưu lượng truy cập trong Cổng và cho nhà quảng cáo biết vị trí địa lý nơi khách truy cập của 24KBET đến.

Liên kết

24KBET cũng bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các trang web như vậy được quản lý bởi chính sách bảo mật tương ứng của chúng, nằm ngoài tầm kiểm soát của 24KBET. Khi Người dùng rời khỏi máy chủ của 24KBET (Người dùng có thể biết mình đang ở đâu bằng cách kiểm tra URL trên thanh vị trí trên trình duyệt của Người dùng), việc sử dụng bất kỳ thông tin nào do Người dùng cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của nhà điều hành trang web mà Người dùng đang truy cập. Chính sách đó có thể khác với chính sách của 24KBET. Nếu Người dùng không thể tìm thấy chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào trong số này thông qua liên kết từ trang chủ của trang web, Người dùng có thể liên hệ trực tiếp với trang web để biết thêm thông tin. 24KBET không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

Thủ tục an ninh

Tất cả thông tin được thu thập trên 24KBET được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu do 24KBET kiểm soát. Cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ được bảo mật sau tường lửa; quyền truy cập vào các máy chủ như vậy được bảo vệ bằng mật khẩu và bị giới hạn nghiêm ngặt dựa trên cơ sở cần biết. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng dù các biện pháp bảo mật của chúng tôi có hiệu quả đến đâu thì không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho cơ sở dữ liệu của mình cũng như không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bị chặn khi truyền đến chúng tôi qua Internet. Hơn nữa, bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào bài đăng lên các khu vực thảo luận sẽ có sẵn cho bất kỳ ai có quyền truy cập internet. Bằng cách sử dụng Cổng thông tin, bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin của bạn có thể được sử dụng hoặc chuyển đến các quốc gia khác ngoài Ấn Độ.

Quảng cáo

Khi 24KBET trình bày thông tin cho các nhà quảng cáo trực tuyến của mình – để giúp họ hiểu đối tượng của mình và xác nhận giá trị của quảng cáo trên Cổng – thông tin đó thường ở dạng dữ liệu ẩn danh tổng hợp (thông tin không thể sử dụng để theo dõi người dùng) của Người dùng có thể bao gồm số liệu thống kê và/hoặc dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập của Người dùng, phản hồi của Người dùng và hành vi của Người dùng đối với các quảng cáo đó trên Cổng thông tin của chúng tôi. Khi bạn đăng ký với 24KBET, đôi khi chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về việc cập nhật nội dung của bạn để cung cấp các tính năng mà chúng tôi tin rằng có thể mang lại lợi ích cho bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Một số email, trang web, blog lừa đảo, v.v. tự cho là đến từ hoặc liên kết với 24KBET có thể hoặc đang lưu hành trên Internet (“ Giao tiếp Lừa đảo ”). Thông tin lừa đảo như vậy có thể bao gồm logo, ảnh, liên kết, nội dung hoặc thông tin khác của chúng tôi. Một số Thông tin lừa đảo có thể gọi cho Người dùng yêu cầu Người dùng cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, v.v. hoặc thông báo cho Người dùng rằng Người dùng đã giành được giải thưởng/quà tặng hoặc cung cấp phương thức để thực hiện hành động bất hợp pháp/trái phép hoặc yêu cầu thông tin cá nhân chi tiết hoặc một khoản thanh toán nào đó. Nguồn và nội dung của các Thông tin lừa đảo này và các tài liệu đi kèm không hề liên quan đến 24KBET. Để bảo vệ chính bạn, chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên phản hồi những Thông tin lừa đảo như vậy. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại và tổn hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do dựa vào và/hoặc hành động dựa trên những Thông tin lừa đảo đó.

Ngoại trừ trường hợp được cung cấp cho mục đích xác minh như được quy định trong Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi và/hoặc nhân viên của chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn để tiết lộ SPI của bạn.

Điều kiện sử dụng

24KBET KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CỔNG NÀY, MÁY CHỦ HOẶC EMAIL ĐƯỢC GỬI BỞI CHÚNG TÔI HOẶC THAY MẶT CHÚNG TÔI LÀ KHÔNG CÓ VI-RÚT. 24KBET SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CỔNG NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BỒI THƯỜNG, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT VÀ HẬU QUẢ, MẤT DỮ LIỆU, TÍN HIỆU TỐT, CƠ HỘI KINH DOANH, THU NHẬP HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN VÀ KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VỚI SỐ TIỀN VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN 100 INR.

Lưu giữ dữ liệu

Thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu giữ và tiếp tục sử dụng cho đến khi: (i) các mục đích liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này không còn được áp dụng; và (ii) chúng tôi không còn bị yêu cầu bởi luật pháp, quy định hiện hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc mục đích kinh doanh hợp pháp để lưu giữ thông tin cá nhân của bạn và việc lưu giữ thông tin cá nhân của bạn là không cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.

Tài khoản người dùng và xóa dữ liệu

Người dùng có quyền yêu cầu 24KBET xóa tài khoản Người dùng và thông tin cá nhân của họ bằng cách gửi email kèm theo yêu cầu bằng văn bản

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi kịp thời và trong mọi trường hợp trong vòng một tháng kể từ những trường hợp sau:

    • Chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn; hoặc
    • Việc chúng tôi nhận được bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp, để cho phép chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của bạn, tùy theo điều kiện nào đến sau.

Bạn cũng có tùy chọn yêu cầu:

    • (i) đình chỉ tài khoản của bạn, sau đó bạn sẽ không thể chơi các cuộc thi trả phí trên tài khoản Người dùng của mình nhưng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các phần khác của Cổng thông tin; hoặc
    • (ii) tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của bạn, trong đó bạn sẽ không thể đăng nhập vào Cổng thông tin nữa nhưng cho phép bạn yêu cầu kích hoạt lại tài khoản của mình với tất cả dữ liệu tài khoản của bạn.

Nếu bạn tiếp tục vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Cổng thông tin và Dịch vụ, bao gồm mọi dữ liệu Người dùng và thông tin cá nhân được liên kết với tài khoản của bạn. Người dùng có thể yêu cầu khôi phục tài khoản trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày 24KBET thông báo xóa tài khoản.

Khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu của mình, chúng tôi sẽ tuân theo quy trình xóa để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xóa hoàn toàn và an toàn khỏi máy chủ của chúng tôi hoặc chỉ được giữ lại ở dạng ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi bảo vệ thông tin khỏi việc vô tình hoặc cố ý xóa thông tin. Vì điều này, có thể có sự chậm trễ giữa thời điểm bạn yêu cầu xóa và thời điểm các bản sao bị xóa khỏi hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

Luật áp dụng và thẩm quyền

Bằng cách truy cập Cổng thông tin này, bạn đồng ý rằng luật pháp của Cộng hòa Ấn Độ, bất kể xung đột với các nguyên tắc luật pháp, sẽ điều chỉnh Chính sách quyền riêng tư này và mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến chính sách này sẽ phải tuân theo và được điều chỉnh bởi quy trình giải quyết tranh chấp được nêu.

Cập nhật thông tin

Bạn sẽ thông báo ngay cho 24KBET nếu có bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Hơn nữa, bạn cũng có thể xem lại, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân và tùy chọn Người dùng của mình bằng cách đăng nhập vào trang hồ sơ của bạn trên Cổng thông tin.

Liên hệ chúng tôi

Mọi thắc mắc hoặc giải thích rõ ràng liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc mọi khiếu nại, nhận xét, quan ngại hoặc phản hồi có thể được gửi đến 24KBET

Người nhận: Nhóm 24KBET